Logo Fundacja Gajusz
Logo BIP
Top Strony Fundacji Gajusz

Menu

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacji Gajusz

Podstawa działania:

1) Akt fundacyjny – akt notarialny z dnia 27 października 1997 roku (oświadczenia złożone przed notariuszem Wacławem Mrozem, Rep. A nr 2728/97).
2) Statut Fundacji GAJUSZ.
3) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1991.46.203 t.j.).
4) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 t.j.).


Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000 109 866

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Inforgrafika – MICHAŁ PONIEDZIELSKI (zlecone)

Organy Fundacji

ZARZĄD
1) Prezes Fundacji: Tisa Żawrocka – Kwiatkowska
2) Wiceprezes Fundacji: Anna Piekutowska
3) Wiceprezes Fundacji: Anna Rajska – Rutkowska
RADA FUNDACJI – organ nadzorczy
1) Przewodniczący Rady: Łukasz Przysło
2) Członek Rady: Iwona Hołdrowicz
3) Członek Rady: Szymon Byczko


Redakcja BIP:

Anna Rajska - Rutkowska
arajska@gajusz.org.pl
605 685 114

Kontakt

Siedziba Fundacji/ Hospicjum
93-271 Łódź, ul. Jarosława Dąbrowskiego 87
NIP 725 16 57 818
tel. / fax: +48 42 631 00 41
e-mail: biuro@gajusz.org.pl

Konto bankowe:
80 1240 1545 1111 0010 6257 1028
Swift: PKOP PL PW

Fundacja Gajusz

Pomagamy nieuleczalnie chorym dzieciom zapewniając im opiekę hospicyjną w ramach domowego i stacjonarnego hospicjum. Opiekujemy się również dziećmi chorymi onkologicznie, przebywającymi w szpitalu przy ul. Spornej.

strony internetowe łódź