Logo Fundacja Gajusz
Logo BIP
Top Strony Fundacji Gajusz

Menu

Cele Fundacji

 • współpraca ze szpitalami pediatrycznymi i rodzicami dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,
 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna, pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia,
 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej edukacyjnej wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży chorych i umierających oraz ich rodzin,
 • zwiększanie szans zawodowych młodzieży i dorosłych zwłaszcza niepełnosprawnych,
 • organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej podopiecznym Fundacji,
 • wypożyczanie sprzętu oraz opieka dla dzieci i młodzieżą objętych działaniem Fundacji,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla podopiecznych Fundacji,
 • propagowanie i informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin z choroba przewlekłą i śmiertelną,
 • prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą Fundacji,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, w tym wolontariuszy,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • pomoc osobom dorosłym w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  w szczególności poprzez organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, finansowej, socjalnej i prawnej,
 • ochrona praw pacjenta.

Kontakt

Siedziba Fundacji/ Hospicjum
93-271 Łódź, ul. Jarosława Dąbrowskiego 87
NIP 725 16 57 818
tel. / fax: +48 42 631 00 41
e-mail: biuro@gajusz.org.pl

Konto bankowe:
80 1240 1545 1111 0010 6257 1028
Swift: PKOP PL PW

Fundacja Gajusz

Pomagamy nieuleczalnie chorym dzieciom zapewniając im opiekę hospicyjną w ramach domowego i stacjonarnego hospicjum. Opiekujemy się również dziećmi chorymi onkologicznie, przebywającymi w szpitalu przy ul. Spornej.

strony internetowe łódź