Logo Fundacja Gajusz
Logo BIP
Top Strony Fundacji Gajusz

Menu

Sposoby Realizacji Celów

  • Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i  samorządowej,
  • Realizację programów  stypendialnych dla młodzieży chorej lub po zakończeniu leczenia,
  • Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej, między innymi poprzez realizacje filmowe, radiowe i inne multimedialne,
  • Prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych,
  • Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami,
  • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych   w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w ustawie,
  • Szeroko rozumianą współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, polegającą m.in. na bezpłatnym udostępnianiu sprzętu medycznego należącego do fundacji, służącą realizacji celów statutowych fundacji.

Kontakt

Siedziba Fundacji/ Hospicjum
93-271 Łódź, ul. Jarosława Dąbrowskiego 87
NIP 725 16 57 818
tel. / fax: +48 42 631 00 41
e-mail: biuro@gajusz.org.pl

Konto bankowe:
80 1240 1545 1111 0010 6257 1028
Swift: PKOP PL PW

Fundacja Gajusz

Pomagamy nieuleczalnie chorym dzieciom zapewniając im opiekę hospicyjną w ramach domowego i stacjonarnego hospicjum. Opiekujemy się również dziećmi chorymi onkologicznie, przebywającymi w szpitalu przy ul. Spornej.

strony internetowe łódź