KRS 0000 109 866

Numer naszego konta Pekao 80 1240 1545 1111 0010 6257 1028
Konto do wpłat dla ukraińskich dzieci 39 1240 6960 7390 0006 4800 0000 

Konta walutowe - IBAN: PL SWIFT/BIC CODE: PKOPPLPW
EURO  86 1240 1545 1978 0010 7080 9139
USD    93 1240 1545 1787 0010 7080 9445
GBP    94 1240 1545 1789 0010 7080 9618
CHF    43 1240 1545 1797 0010 7211 1003

strona główna / Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Gajusz z siedzibą w Łodzi (93-271) przy ul.  Dąbrowskiego 87, adres e-mail: biuro@gajusz.org.pl, numer telefonu+48 42 631 00 41 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000109866, numer NIP: 7351657818, REGON: 47169010300000, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Bartłomiej Jurkiewicz można się z nim skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: bjurkiewicz@gajusz.org.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 660-975-700.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Masz również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych i prawo przenoszenia ich. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu promowania naszej działalności statutowej, pozyskiwania wsparcia dla naszej działalności statutowej od osób prywatnych, a za Twoją wyraźną zgodą również w celu wysyłania newslettera na wskazany adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeżeli ich nie podasz, nie będzie otrzymywał od nas informacji o naszej działalności.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest

•       art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie naszej działalności statutowej oraz prowadzenie marketingu.

  • art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Twojej odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych będą: dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych do obsługi procesu i nasi stali współpracownicy obsługujący proces.

Więcej informacji na temat odbiorców danych mogę uzyskać pod numerem telefonu: +48 42 631 00 41/ adresem e-mail: biuro@gajusz.org.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail/ numer telefonu.

 

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli administrator przetwarza Twoje dane osobowe:

  1.  na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
  2.  na potrzeby marketingu bezpośredniego – możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski