strona główna / dla pomagających / zostań wolontariuszem

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Nasi wolontariusze tylko pozornie są zwyczajnymi ludźmi. Mają pasję, która pozwala im zmieniać życie innych.

Jeśli uważasz, że pomaganie jest czymś normalnym i masz ochotę w ten sposób wspierać nasze działania, zostań wolontariuszem!

Zapraszamy na szkolenie dla wolontariuszy, które odbędzie się 12, 15, 19, 22, 26, 29.11, g. 17-20. Szkolenie obejmuje 6 spotkań i odbędzie się w siedzibie Fundacji Gajusz ul. Dąbrowskiego 87 w Łodzi (jeśli liczba chętnych będzie bardzo duża wtedy w Szpitalu przy ul. Spornej).


Będziemy szkolić wolontariuszy do pracy:

– z dziećmi w hospicjum stacjonarnym i domowym,

– z dziećmi leczącymi się na oddziałach onkohematologii,

– w ośrodku preadopcyjnym TULI LULI (TYLKO SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA), bo mieszkańcy Tuli Luli mają już swoje ciocie w ciągu tygodnia i szukamy nowych na dni wolne,

– z rodzeństwami dzieci chorych,

– z dziećmi z pieczy zastępczej oraz w trudnej sytuacji życiowej,

– biurowej, podczas imprez okolicznościowych i akcji pozyskiwania darczyńców. 

 

CHCEMY JAK NAJLEPIEJ PRZYGOTOWAĆ WAS DO WASZEJ PRACY, DLATEGO WAŻNA JEST OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH SPOTKANIACH! Zanim dokonacie zgłoszenia zastanówcie się, czy możecie uczestniczyć w CAŁYM SZKOLENIU.

Proszę o wysyłanie formularzy zgłoszeniowych do 28.10.2018.Zanim zdecydujesz się na wolontariat, wiedz, że Twoje zaangażowanie będzie wymagało czasu i dojrzałości. Nie może być dyktowane brakiem innych możliwości spędzania wolnego czasu, czy też ucieczką od codzienności. Dlatego zanim podejmiesz decyzję, przeczytaj, w jakie formy wolontariatu możesz się zaangażować. Zapoznaj się z prawami i obowiązkami wolontariusza. Zastanów się, czy realnie możesz zgłosić chęć pomocy.

Wolontariat na wiele twarzy - sprawdź, w którym odnajdziesz się najlepiej:


Wolontariat hospicyjny

Jeśli chcesz i wiesz, że podołasz, możesz zostać wolontariuszem hospicyjnym. Oznacza to, że będziesz odwiedzać chore dziecko w jego domu. Staniesz się członkiem jego rodziny. "Będziesz znał wszystkie problemy dziecka, rodziców i rodzeństwa. Zastąpisz uwięzionemu w domu maluchowi cały świat. Będziesz się z nim bawił, śmiał, wycierał mu nos i sprawiał, że nawet w pochmurny dzień wokół niego zaświeci słońce. W zamian otrzymasz bezcenny uśmiech dziecka i świeżo upieczoną przez jego mamę szarlotkę."

Bożena Konikowska - wolontariuszka Fundacji Gajusz z 6 letnim stażem.

Wolontariat Tuli Luli

Poszukujemy osób pełnoletnich, które mogą poświęcić noworodkom i niemowlętom minimum 4 godziny w tygodniu oraz wolontariuszy akcyjnych, którzy mogą mieć mniej niż 18 lat.

Wymagania: serdeczny stosunek do dzieci.

Obowiązki: tulenie i lulanie, bo dotyk leczy, koi i uspokaja.

Potrzebujemy Twojej pomocy w opiece nad dziećmi w godzinach 8.00-12.00 oraz 14.00-18.00.

Wolontariat oddziałowy

Wolontariusz na oddziale to ktoś, kto ma przynosić tam uśmiech, radość i nadzieję... To ktoś, kto wierzy, że będzie dobrze i tę wiarę na dzieci przelewa, żeby i one były pewne jutra.

"Wolontariusz organizuje dzieciom czas w taki sposób, aby dzień w szpitalu wydawał się choć trochę krótszy. Bawimy się, czytamy i budujemy wieże z klocków. Gramy w karty, rysujemy, układamy puzzle. Czasem trzeba po prostu być… Trzymać za rękę i chwilę razem pomilczeć. Wszystko zależy od tego, co dziecko akurat może, na co ma siłę, na co ochotę. Wolontariusz to po prostu przyjaciel chorego dziecka. Czasami trzeba podtrzymać na duchu rodziców. Żeby i oni wiedzieli, że nie są tam zupełnie sami.

Wolontariat pochłania tyle czasu, ile jesteś mu w stanie poświęcić, ale pewna systematyczność jest niezbędna. Uczucia dzieciaków zobowiązują, by odpowiednio się zachować, ale ich szczery uśmiech sprawia, że nie traktuje się tego w kategorii obowiązku. Niemniej jednak taką decyzję musisz podjąć z pełną świadomością, że stajesz się odpowiedzialny za drugiego człowieka."
Magda Czekała, wolontariuszka Fundacji GAJUSZ na oddziale onkologii i hematologii szpitala dziecięcego przy ul. Spornej w Łodzi

Wolontariat akcyjny

Nie każdy jest gotowy na to, by towarzyszyć dziecku i jego rodzinie w ciężkiej chorobie. Około jedna trzecia osób zgłaszających się z chęcią podjęcia wolontariatu w Fundacji GAJUSZ, to osoby chcące pomagać dzieciom pośrednio.

Razem z pracownikami organizujemy różnorodne wydarzenia, zbiórki pieniężne, eventy, flash-moby i koncerty. Pomagamy w pracach biura, jesteśmy kierowcami, a czasem kucharzami. Mimo tego, że grupa wolontariuszy akcyjnych jest dość duża, zawsze brakuje nam rąk do pracy. Kandydat na wolontariusza zawsze przechodzi szkolenie podstawowe na temat każdego z trzech rodzajów wolontariatu.

"Nic nie stoi na przeszkodzie, by wolontariusz akcyjny, stał się w odpowiednim dla siebie momencie, opiekunem któregoś z naszych podopiecznych. Równocześnie, bardzo często wolontariusze oddziałowi i hospicyjni wspierają nas w działaniach akcyjnych."
Grzegorz Filip Nowicki, lekarz w Hospicjum Domowym

Wolontariat fundraisingowy

Ten typ wolontariatu to wsparcie działań Fundacji w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację jej celów statutowych. Prowadzone przez nas prace odbywają się zgodnie ze strategią pozyskiwania funduszy, która zakłada pracę na dwóch płaszczyznach:

Pozyskiwanie darowizn od osób indywidualnych:

 • budowa bazy darczyńców,
 • stworzenie i aktualizacja profilu darczyńcy,
 • utrzymywanie kontaktu z darczyńcami: mailingi, e-mailingi, kontakt telefoniczny,
 • segmentacja bazy darczyńców;

Pozyskiwanie darowizn od przedsiębiorców:

 • analiza rynku pod względem ewentualnych sponsorów,
 • przygotowanie ofert sponsorskich zgodnie z modelami społecznego zaangażowania biznesu,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnymi sponsorami, negocjowanie umów, nadzór nad ich realizacją.

Decydując się na ten rodzaj współpracy z nami, będziecie również uczestniczyli w planowaniu i realizacji licznych eventów fundraisingowych.

Obowiązki wolontariusza

 • praca społeczna, za którą nie będziesz pobierał wynagrodzenia,
 • wykonywanie czynności, do których zobowiązałeś się w porozumieniu,
 • wykonywanie swojej pracy z należytą starannością i rzetelnością,
 • działanie w interesie Fundacji,
 • tworzenie dobrego wizerunku Fundacji,
 • dbanie o majątek Fundacji,
 • zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza związanych z sytuacją zdrowotną i socjalną osób, na których rzecz świadczysz pomoc,
 • sumienne i staranne wykonywanie zadań,
 • traktowanie każdego człowieka życzliwie, z zachowaniem zasady bezstronności i nieosądzania nikogo oraz dbania o powierzony mu majątek,
 • poszanowanie godności, wolności i przekonań innych osób, a w szczególności podopiecznych Fundacji, członków ich rodzin oraz pracowników i wolontariuszy,
 • utrzymywanie kontaktu z koordynatorem.

Prawa wolontariusza

 • uzyskanie informacji o przysługujących Ci prawach i obowiązkach,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • potwierdzenie na piśmie zawarcia porozumienia,
 • uzyskanie pisemnego zaświadczenia o współpracy wraz z opisem wykonywanych przez Ciebie zadań oraz zdobytych w ten sposób umiejętności,
 • prośba o wydanie opinii, która w odróżnieniu od zaświadczenia zawiera ocenę kompetencji i podjętych przez Ciebie działań,
 • uczestniczenie w comiesięcznych zebraniach wolontariuszy,
 • informacje o ryzyku związanym z wykonywanymi świadczeniami,
 • bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy,
 • pokrycie kosztów podróży służbowych,
 • pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego,
 • poznanie statutu organizacji, na rzecz której działasz, oraz zapoznanie się z jej misją, celami i zasadami, którymi się kieruje,
 • odpowiednie stanowisko pracy,
 • uczestnictwo w szkoleniach związanych z charakterem wykonywanych przez Ciebie świadczeń,
 • informacje o tym, gdzie i jak zgłaszać swoją obecność,
 • określenie godzin pracy,
 • zdefiniowany zakres wymaganych umiejętności,
 • wybór rodzaju i charakteru wykonywanej pracy.

Nie znasz specyfiki takiej pracy? Nie martw się! Przed przystąpieniem do działania zorganizujemy krótkie szkolenie, na którym opowiemy o Fundacji, ideach, które nam przyświecają oraz naszych planach na przyszłość. Nauczymy Was także podstaw fundraisingu oraz zasad PR-u.

Uwaga! Każdy wolontariusz jest zobowiązany poświęcić na pracę wolontaryjną minimum 4 godziny w miesiącu.

Napisaliśmy tu dużo, ale jeśli potrzebujesz więcej szczegółów, nie wahaj się z nami skontaktować!

Gabriela Halakiewicz, koordynator wolontariatu

e-mail: ghalakiewicz@gajusz.org.pl

tel.: +48 697 789 920.

Jeśli już jesteś zdecydowany - wypełnij Formularz zgłoszeniowy i odeślij na wskazany w nim adres e-mail.

Czekamy na Ciebie!banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski