Jesteśmy zespołem, który pomaga

Fundacja Gajusz to Ludzie. To zespół, który zapewnia dzieciom miłość i profesjonalną opiekę. Są wśród nas:

lekarze, pielęgniarki, terapeuci, pedagodzy, opiekunowie, pracownicy socjalni, dietetyk, wolontariusze i pracownicy administracyjni.

Łączy nas wspólny cel i poczucie misji – nieść pomoc tym, którzy jej naprawdę potrzebują.

Niektórzy nawet nie potrafią prosić, dlatego współpracujemy z wieloma instytucjami, żeby dotrzeć z wyciągniętą ręką. Na ratunek, na czas.

Najlepsza praca na świecie to ta, utkana z miłości. Dzieci czują, wiedzą, obserwują, słuchają nawet podczas zabawy. Sprawdzają, co mamy w sercach. Chcą, żebyśmy w nie wierzyli, rozumieli ich ból i jego szalone objawy. To my, dorośli profesjonaliści, mamy za zadanie przyjąć ich śmiertelny strach, paraliżującą niepewność czy wybuchy agresji.

W naszej pracy niezbędna jest własna radość, wewnętrzne szczęście, siła, ciepłe, dorosłe emocje, które pozwalają nigdy nie wątpić. Wierzyć, że może się udać i że wszystko jest możliwe.

Stałą, nieprzerwaną opieką obejmujemy dzieci i ich rodziny. Niektórzy walczą o zdrowie i życie, inni o swoją przyszłość i powrót do równowagi, część przeżyje – tylko i aż – swoje dzieciństwo. Są takie ciężary od losu, z którymi nie sposób samodzielnie sobie poradzić. Dlatego zapewniamy wsparcie medyczne, terapeutyczne, duchowe i socjalne.

To Darczyńcy sprawiają, że pomoc dociera na czas, że nikt nie cierpi samotnie, nie boi się, każdy ma przy sobie kogoś, kto wie i potrafi. Armia ponad stu pięćdziesięciu specjalistów pomaga wygrać z bólem, strachem, traumą. Umie sprawić radość oraz spełnić marzenia małe i duże. Zawodowo i profesjonalnie budzimy nadzieję, gdy ona mocno śpi…

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji Gajusz tworzą trzy kobiety. Prywatnie matki.

Zgodnie z prawem zarząd jest władzą wykonawczą. Odpowiada za jej codzienne działanie, reprezentuje organizację, zawiera i podpisuje umowy, podejmuje współpracę z innymi podmiotami. Odpowiada także za majątek, co w praktyce oznacza, że np. przyjmuje darowizny, podpisuje zobowiązania czy sprawozdania finansowe, decyduje o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz innych środków trwałych.

Nasze “zarządczynie” nie siedzą jednak zamknięte w swoich gabinetach, a dostępu do nich nie strzeże gromada asystentów. Wręcz przeciwnie. Są zawsze (w granicach zdrowego rozsądku) dostępne dla ok. 170 osób, które zatrudniają. Wsłuchują się w potrzeby podopiecznych i pracowników fundacji zajmującej się najtrudniejszymi ludzkimi, medycznymi, prawnymi i psychologicznymi sprawami.

Rada Fundacji

To organ kontroli wewnętrznej. Brzmi poważnie? No pewnie, żartów nie ma! Gdy organizacja działa na tak dużą skalę jak my – udzielając wsparcia ponad tysiącowi rodzin w kryzysie i gospodarując kilkunastomilionowym budżetem – potrzebuje być dobrze zorganizowana. Nasza Rada Fundacji obraduje minimum raz w roku, a każde spotkanie kończy się spisaniem protokołu. 

Zgodnie ze statutem Fundacji Gajusz do kompetencji Rady Fundacji należy: 

W celu wykonywania swych zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, może żądać od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji oraz dokonywać kontroli majątku Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji lub wskazany przez niego członek Rady Fundacji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Fundacji z głosem doradczym. 

A kto ją tworzy? Trzy wyjątkowe osoby, które są z Fundacją Gajusz związane od ponad 20 lat! Zatem doskonale wiedzą, co się u nas dzieje na co dzień i od święta. Oto oni: 

Iwona Hołdrowicz  
Lekarz pediatra, związana z Fundacją Gajusz jeszcze przed jej narodzinami. 

Łukasz Przysło 
Lekarz specjalista-konsultant, pediatra i neurolog dziecięcy. Związany z Fundacją Gajusz od 2004 r., współtworzył hospicjum domowe. Pasjonat neurobiologii i muzyki klasycznej. Nieustannie marzy o znacznie dłuższej dobie, by móc lepiej i więcej pomagać. 

Szymon Byczko 
Adwokat, specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, zwłaszcza w prawie ubezpieczeń i prawie spółek. Zajmuje się sprawami z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i prawa medycznego. Z fundacją współpracuje od jej powstania.