Realizowane projekty

Bezpieczna przyszłość zaczyna się dziś. Budujemy kapitał żelazny Fundacji Gajusz 

logotyp komisji do spraw pożytku publicznego narodowego instytutu wolności rządowego programu rozwoju organizacji obywatelskich PROO

Termin realizacji projektu: 1.06.2023 – 31.12.2025

Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału Fundacji Gajusz do wdrożenia kapitału żelaznego. Cel zostanie osiągnięty przez realizację następujących działań:  

W wyniku realizacji zadania powstanie dokumentacja prawno-zarządcza, która będzie bazą do tworzenia kapitału żelaznego po zakończeniu finansowania projektu.  

Zadanie publiczne finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2033. 

Kwota dofinansowania: 217.000 zł. 

Mocni pomocni. Wzmocnienie potencjału Fundacji Gajusz

logotyp komisji do spraw pożytku publicznego narodowego instytutu wolności rządowego programu rozwoju organizacji obywatelskich PROO

Termin realizacji projektu: 1.03.2022 – 31.12.2024

Dotacja ma na celu wsparcie działań statutowych Fundacji Gajusz, w szczególności zadań realizowanych przez hospicjum domowe i perinatalne oraz Centrum Terapii Cukinia.

Przewidziano także wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji, które zostanie zrealizowane dzięki:

Zadanie publiczne finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2033. 

Kwota dofinansowania: 430.800

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

łódź kreuje logo

01.01.2024 – 31.12.2024

Zadanie polega na udzieleniu 2700 godzin wsparcia poprzez kompleksową opiekę nad co najmniej 50 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i/lub ich opiekunami, zamieszkałymi na terenie m. Łodzi. Wsparcie obejmuje m.in. psychoterapię i terapię zaburzeń neurorozwojowych.

Kompleksową opiekę zapewnia zespół specjalistów, w skład którego wchodzą:

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Łodzi.

Kwota dofinansowania: 358.000

Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci

logo budżet obywatelski

01.02.2024 – 31.12.2024

PAŁAC zamieszkują Księżniczki i Książęta – ciężko chore dzieci, które tutaj znalazły dom z własnym łóżeczkiem, misiem, ubrankami. Mają też ukochane CIOCIE, które utulą, wycałują bose stópki, poczytają bajkę. Zastąpią nieobecną mamę… To odróżnia Pałac od szpitala i sprawia, że dziecko pozostaje dzieckiem, a przestaje być jedynie pacjentem. Celem zadania jest zapewnienie pacjentom Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci całodobowej opieki sprawowanej przez wykwalifikowane opiekunki medyczne. 

Zadanie finansowane ze środków Miasta Łodzi, wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. 

Wartość dofinansowania: 227 500 zł. 

Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową 

logo budżet obywatelski

01.02.2024 – 31.12.2024 

Kiedy w szpitalu spędza się wiele tygodni czy nawet miesięcy, robi się smutno i źle! Choroba nowotworowa zwykle odbiera dzieciom codzienność, zwyczajność, kolegów, szkołę, której ponoć nie znosiły, a teraz bardzo jej brakuje. Odbiera poczucie wpływu, sprawczości, chęci do życia. 

Pomimo, że zwykle życia nie zabiera, to trudno do niego wrócić po zakończonym leczeniu. W głowie dzieje się tyle rzeczy, że tylko najsilniejsi umieją nad tym zapanować. Naprzeciw tym problemom wychodzi psychoterapia i arteterapia. Wsparcie specjalistów sprawia, że choruje się lżej.  

W ramach zadania zostaną zapewnione: 

Ze wsparcia skorzysta w ciągu roku co najmniej 80 małych pacjentów wraz z rodzinami

Zadanie finansowane ze środków Miasta Łodzi, wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.  

Wartość dofinansowania: 106 000 zł 

Otwieramy OKNO na świat. Pomoc dla dzieci po chorobie ONKOlogicznej 

logo dkms

Ideą działań jest wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dziecięcych Pacjentów po terapii onkologicznej i ich Bliskich, które wspomaga powrót do zdrowia i niweluje skutki psychospołeczne długotrwałej terapii i wywołanej nią izolacji.   

Dzięki programowi zostanie zmniejszony stopień zagrożenia wykluczeniem dzięki zajęciom stymulującym rozwój i pomocy psychologicznej. Dzieci i ich bliscy wzmocnią poczucie sprawstwa i kontrolę nad życiem codziennym. Poszerzą swoje kompetencje poprzez edukację w działaniu i zrozumieją wagę własnych talentów i możliwości.  

Celem w obszarze emocjonalnym jest podarowanie dzieciom radości i choć w niewielkim stopniu zrekompensowanie im trudów, które pojawiły się w związku z chorobą. 

Projekt jest finansowany ze środków Dotacji Fundacji DKMS 

Wartość dofinansowania: 89 970 zł. 

Otwieramy OKNO na świat. Pomoc dla dzieci po chorobie ONKOlogicznej 

Budżet obywatelski

Termin realizacji projektu: 01.07 – 31.08.2023 

Celem zadania publicznego jest organizacja 11-dniowego wyjazdu wakacyjnego dla 8 dzieci, które ukończyły terapię nowotworową w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii w Łodzi. Dzieci wyjadą na wakacje wraz z jednym z rodziców oraz z co najmniej jednym z rodzeństwa.  
W wyjeździe weźmie udział 27 osób: 8 dzieci i 16 członków ich rodzin (24 osoby z 8 rodzin) oraz 3 osoby personelu (2 animatorów i psycholog).  

Zadanie publiczne finansowane w ramach Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego na 2023 rok „ŁÓDZKIE NA PLUS”. 

Wartość dofinansowania: 39 400 zł. 

Szpital na kółkach. By pomoc medyczna zawsze dotarła na miejsce i na czas. Zapytania ofertowe

logo dla zapytań ofertowych

Termin realizacji projektu: 14 marca – 14 października 2024