Realizowane projekty

Mocni pomocni. Wzmocnienie potencjału Fundacji Gajusz

logotyp komisji do spraw pożytku publicznego narodowego instytutu wolności rządowego programu rozwoju organizacji obywatelskich PROO

Termin realizacji projektu: 1.03.2022 – 31.12.2024

Dotacja ma na celu wsparcie działań statutowych Fundacji Gajusz, w szczególności zadań realizowanych przez hospicjum domowe i perinatalne oraz Centrum Terapii Cukinia.

Przewidziano także wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji, które zostanie zrealizowane dzięki:

Zadanie publiczne finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2033 PROO.

Kwota dofinansowania: 430.800

Pomocna dłoń

Zestaw logotypów fundusze europejskie Rzeczpospolita Polska województwo łódzkie Unia Europejska

Termin realizacji projektu: 01.07.2018 do 31.12.2021

Projekt „Pomocna Dłoń – usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS), Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne-ZIT.
Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych dla osób niesamodzielnych 65+ i dzieci do lat 18 oraz ich rodzin/opiekunów.

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie:

Projekt realizowany w Partnerstwie:

HRP CARE Sp. z o.o. – Lider
Fundacja 4Future – Partner
Fundacja Gajusz – Partner

Wartość projektu
Wartość projektu: 4 332 733,68 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 899 460,31 zł

OKNO – Wsparcie dzieci po leczeniu ONKOlogicznym i ich rodzin

Logotypy do projektu OKNO 2022

01.07.2022 – 31.12.2022

Dziecko, rak, strach, walka. Nowotwór u ok. 70% małych pacjentów udaje się wyleczyć. Ale choroba sieje spustoszenie nie tylko w organizmie. Wiąże się z wieloma emocjami – u dziecka, rodziców i zdrowego rodzeństwa.

W ramach projektu OKNO 24 rodziny będą uczestniczyć w dwóch rocznych programach terapeutyczno-aktywizujących. Po długotrwałym, nawet kilkuletnim leczeniu, ciężko jest powrócić do zwyczajnego funkcjonowania, a nie przewidziano systemowego wsparcia dla tej grupy.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Kwota dofinansowania: 150.000

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

łódź kreuje logo

01.03.2022 – 31.12.2022

Zadanie polega na udzieleniu 2700 godzin wsparcia poprzez kompleksową opiekę nad co najmniej 50 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i/lub ich opiekunami, zamieszkałymi na terenie m. Łodzi. Wsparcie obejmuje m.in. psychoterapię i terapię zaburzeń neurorozwojowych. Kompleksową opiekę zapewnia zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, w tym pedagodzy specjalni, psychiatra, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi i hipoterapeuci.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Łodzi.

Kwota dofinansowania: 258.000

Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci. 

logo budżet obywatelski

01.02.2022 – 31.12.2022

PAŁAC zamieszkują Księżniczki i Książęta – ciężko chore dzieci, które tutaj znalazły dom z własnym łóżeczkiem, misiem, ubrankami. Mają też ukochane CIOCIE, które utulą, wycałują bose stópki, poczytają bajkę. Zastąpią nieobecną mamę… To odróżnia Pałac od szpitala i sprawia, że dziecko pozostaje dzieckiem, a przestaje być jedynie pacjentem. Celem zadania jest zapewnienie pacjentom Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci całodobowej opieki sprawowanej przez wykwalifikowane opiekunki medyczne. 

Zadanie finansowane ze środków Miasta Łodzi, wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. 

Wartość dofinansowania: 223 000 zł. 

Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową.

logo budżet obywatelski

01.02.2022 – 31.12.2022

Kiedy w szpitalu spędza się wiele tygodni czy nawet miesięcy, robi się smutno i źle! Choroba nowotworowa zwykle odbiera dzieciom codzienność, zwyczajność, kolegów, szkołę, której ponoć nie znosiły, a teraz bardzo jej brakuje. Odbiera poczucie wpływu, sprawczości, chęci do życia. Pomimo że zwykle życia nie zabiera, to trudno do niego wrócić po zakończonym leczeniu. W głowie dzieje się tyle rzeczy, że tylko najsilniejsi umieją nad tym zapanować. Naprzeciw tym problemom wychodzi psychoterapia i arteterapia. Wsparcie specjalistów sprawia, że choruje się lżej.  

W ramach zadania zapewniamy:

Ze wsparcia skorzysta w ciągu roku co najmniej 80 małych pacjentów wraz z rodzinami. 

Zadanie finansowane ze środków Miasta Łodzi, wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. 

Wartość dofinansowania: 171 000 zł. 

OKNO: Wsparcie dzieci po leczeniu ONKOlogicznym

logo active citizens

01.02.2021 – 30.11.2022

Dziecko, rak, strach, walka. Nowotwór u ok. 70% małych pacjentów udaje się wyleczyć. Ale choroba sieje spustoszenie nie tylko w organizmie. Wiąże się z wieloma emocjami – u dziecka, rodziców i zdrowego rodzeństwa. Pokonanie raka to dopiero pierwszy krok ku normalności.

W ramach projektu OKNO 24 rodziny uczestniczą w rocznym programie terapeutyczno-edukacyjnym. Jest to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez rodziny pacjentów dziecięcych oddziałów onkologicznych. Po długotrwałym, nawet kilkuletnim leczeniu, ciężko jest powrócić do zwyczajnego funkcjonowania. Nie przewidziano systemowego wsparcia dla tej grupy społecznej, zatem takie inicjatywy to jedyna dostępna dla nich pomoc.

Wartość dofinansowania: 62 500 euro.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.