Realizowane projekty

Pomocna dłoń

Termin realizacji projektu: 01.07.2018 do 31.12.2021

Projekt „Pomocna Dłoń – usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS), Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne-ZIT.
Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych dla osób niesamodzielnych 65+ i dzieci do lat 18 oraz ich rodzin/opiekunów.

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie:

Projekt realizowany w Partnerstwie:

HRP CARE Sp. z o.o. – Lider
Fundacja 4Future – Partner
Fundacja Gajusz – Partner

Wartość projektu
Wartość projektu: 4 332 733,68 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 899 460,31 zł

Zestaw logotypów fundusze europejskie Rzeczpospolita Polska województwo łódzkie Unia Europejska

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

łódź kreuje logo

24.03.2021 – 31.12.2021

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Łodzi.
Zadanie polega na udzieleniu 2700 godzin wsparcia poprzez kompleksową opiekę nad co najmniej 50 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i/lub ich opiekunami, zamieszkałymi na terenie m. Łodzi. Wsparcie obejmuje m.in. psychoterapię i terapię zaburzeń neurorozwojowych. Kompleksową opiekę zapewnia zespół specjalistów w skład którego wchodzą: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, w tym pedagodzy specjalni, psychiatra, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi i hipoterapeuci.

Leki dla podopiecznych Fundacji Gajusz

Pomarańczowe logo Fundacji DOZ - Dbamy o Zdrowie
Pomarańczowe logo Fundacji DOZ - Dbamy o Zdrowie

01.03.2021 – 28.02.2022

Projekt realizowany w ramach IX edycji Konkursu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty

Dzięki dofinansowaniu co najmniej 20 dzieci będących pod opieką hospicjów Fundacji Gajusz otrzyma dofinansowanie do środków farmaceutycznych. Pomoże to niwelować bariery w podejmowaniu niezbędnego i prawidłowego leczenia. Trudna sytuacja materialna rodzin (około 50-60% podopiecznych) powoduje rezygnację z zakupu części leków czy środków pielęgnacyjnych. To przekłada się na pogorszenie komfortu oraz bezpieczeństwa funkcjonowania nieuleczalnie chorych dzieci. Zespoły medyczne i pracownicy socjalni będą wspierać rodziny w zakresie skorzystania z oferowanego dofinansowania.

Wartość projektu to ogółem 75 000 zł, z czego dofinansowanie z DOZ Fundacji wynosi 25 000 zł, a wkład Fundcji Gajusz to 50 000 zł.

Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci. 

logo budżet obywatelski

01.03.2021 – 31.12.2021

Zadanie finansowane ze środków Miasta Łodzi, wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. 

PAŁAC zamieszkują Księżniczki i Książęta – ciężko chore dzieci, które tutaj znalazły dom z własnym łóżeczkiem, misiem, ubrankami. Mają też ukochane CIOCIE, które utulą, wycałują bose stópki, poczytają bajkę. Zastąpią nieobecną mamę… To odróżnia Pałac od szpitala i sprawia, że dziecko pozostaje dzieckiem, a przestaje być jedynie pacjentem. Celem zadania jest zapewnienie pacjentom Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci całodobowej opieki sprawowanej przez wykwalifikowane opiekunki medyczne. 

Wartość dofinansowania: 169 988,70 zł. 

Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową.

logo budżet obywatelski

01.02.2021 – 31.12.2021

Zadanie finansowane ze środków Miasta Łodzi, wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. 

Kiedy w szpitalu spędza się wiele tygodni czy nawet miesięcy, robi się smutno i źle! Choroba nowotworowa zwykle odbiera dzieciom codzienność, zwyczajność, kolegów, szkołę, której ponoć nie znosiły, a teraz bardzo jej brakuje. Odbiera poczucie wpływu, sprawczości, chęci do życia. Pomimo, że zwykle życia nie zabiera, to trudno do niego wrócić po zakończonym leczeniu. W głowie dzieje się tyle rzeczy, że tylko najsilniejsi umieją nad tym zapanować. Naprzeciw tym problemom wychodzi psychoterapia i arteterapia. Wsparcie specjalistów sprawia, że choruje się lżej.  

W ramach zadania zapewniamy:

Ze wsparcia skorzysta w ciągu roku co najmniej 80 małych pacjentów wraz z rodzinami. 

Wartość dofinansowania: 156 000 zł. 

OKNO: Wsparcie dzieci po leczeniu ONKOlogicznym

logo active citizens

01.02.2021 – 30.11.2022

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Dziecko, rak, strach, walka. Nowotwór u ok. 70% małych pacjentów udaje się wyleczyć. Ale choroba sieje spustoszenie nie tylko w organizmie. Wiąże się z wieloma emocjami – u dziecka, rodziców i zdrowego rodzeństwa. Pokonanie raka to dopiero pierwszy krok ku normalności.

W ramach projektu OKNO 24 rodziny uczestniczą w rocznym programie terapeutyczno-edukacyjnym. Jest to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez rodziny pacjentów dziecięcych oddziałów onkologicznych. Po długotrwałym, nawet kilkuletnim leczeniu, ciężko jest powrócić do zwyczajnego funkcjonowania. Nie przewidziano systemowego wsparcia dla tej grupy społecznej, zatem takie inicjatywy to jedyna dostępna dla nich pomoc.

Wartość dofinansowania: 62 500 euro.