Realizowane projekty

Mocni pomocni. Wzmocnienie potencjału Fundacji Gajusz

logotyp komisji do spraw pożytku publicznego narodowego instytutu wolności rządowego programu rozwoju organizacji obywatelskich PROO

Termin realizacji projektu: 1.03.2022 – 31.12.2024

Dotacja ma na celu wsparcie działań statutowych Fundacji Gajusz, w szczególności zadań realizowanych przez hospicjum domowe i perinatalne oraz Centrum Terapii Cukinia.

Przewidziano także wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji, które zostanie zrealizowane dzięki:

Zadanie publiczne finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2033 PROO.

Kwota dofinansowania: 430.800

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

łódź kreuje logo

01.01.2023 – 31.12.2023

Zadanie polega na udzieleniu 2700 godzin wsparcia poprzez kompleksową opiekę nad co najmniej 50 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i/lub ich opiekunami, zamieszkałymi na terenie m. Łodzi. Wsparcie obejmuje m.in. psychoterapię i terapię zaburzeń neurorozwojowych. Kompleksową opiekę zapewnia zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, w tym pedagodzy specjalni, psychiatra, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi i hipoterapeuci.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Łodzi.

Kwota dofinansowania: 258.000

Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci. 

logo budżet obywatelski

24.02.2023 – 31.12.2023

PAŁAC zamieszkują Księżniczki i Książęta – ciężko chore dzieci, które tutaj znalazły dom z własnym łóżeczkiem, misiem, ubrankami. Mają też ukochane CIOCIE, które utulą, wycałują bose stópki, poczytają bajkę. Zastąpią nieobecną mamę… To odróżnia Pałac od szpitala i sprawia, że dziecko pozostaje dzieckiem, a przestaje być jedynie pacjentem. Celem zadania jest zapewnienie pacjentom Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci całodobowej opieki sprawowanej przez wykwalifikowane opiekunki medyczne. 

Zadanie finansowane ze środków Miasta Łodzi, wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. 

Wartość dofinansowania: 222 991,50 zł. 

Wspieramy Onkobohaterów. Pomoc terapeutyczna dla dzieci walczących z rakiem i ich rodzin. 

01.01.2023 – 30.06.2023 

Ideą projektu jest wsparcie psychologiczne i terapeutyczne pacjentów onkologicznych, które wspomaga powrót do zdrowia i niweluje skutki psychospołeczne długotrwałej terapii i izolacji. W wyniku działań zostanie zmniejszony stopień zagrożenia wykluczeniem dzięki zajęciom stymulującym rozwój i psychoterapii. Pacjenci odzyskają poczucie sprawstwa i kontrolę nad życiem codziennym. Wzmocnią swoje kompetencje poprzez edukację w działaniu i zrozumieją wagę własnych talentów i możliwości. 

Projekt jest finansowany ze środków Dotacji Fundacji DKMS 

Wartość dofinansowania: 75 350 zł.