Statut i sprawozdania Fundacji Gajusz

Pomaganie jest sztuką. Doskonale się na niej znamy. Wspieramy ponad tysiąc rodzin rocznie, w dużej mierze dzięki pomocy darczyńców. Z szacunku i wdzięczności dla Was każdego roku skrupulatnie sprawozdajemy się z prowadzonych działań. Dla nas to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim moralny. Transparentność, jawność przychodów i kosztów oraz jasność przekazu – to niezwykle ważne wartości. 

Dlatego oddajemy w Wasze ręce następujące dokumenty:

Statut (wersja PDF), który reguluje nasze funkcjonowanie. Określamy w nim cele i formy działania, organy fundacji (zarząd, rada fundacji) oraz zasady operowania majątkiem.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe, w których opisujemy kolejne lata działalności.

Polityka jakości (wersja PDF) określająca nasze wartości w obszarze pomocy podopiecznym oraz sposób, w jaki realizujemy założenia normy ISO 9001.

Raport „Leczymy dzieci rodziną”

Raport z sercem i rozumem:

W 24. roku działalności Fundacji Gajusz wydaliśmy podsumowanie roku 2021.

Okładka raport leczymy dzieci rodziną 2021

Do tej lektury niepotrzebne Ci różowe okulary. Po prostu czytaj i się wzruszaj! Raport Leczymy Dzieci rodziną (wersja PDF).

Archiwum sprawozdań

Archiwum sprawozdań znajdziesz tutaj.