Zbiórki

Nasi mali podopieczni mają wyjątkowe, czasem trudne do przewidzenia potrzeby. Wiele z nich to drogie inwestycje: sprzęt medyczny, całodobowa opieka, interwencje lekarskie, długotrwała, wielospecjalistyczna terapia. Teraz wsparcia najbardziej potrzebuje:

Dzięki Darczyńcom

W 2023 roku koszty pomocy wyniosły ponad 15 000 000 zł:

2 506 359,32 zł przeznaczyliśmy na pomoc 61 małym pacjentom hospicjum domowego. Ponad 31 pracowników w drodze do nich pokonało ponad 215 000 km. 71 839,92 zł wydaliśmy na leki, które hamowały rozwój choroby, sprawiały, że bolało mniej, pomagały dobrze się wyspać. Aż 405 wizyt stanowiły tzw. wyjazdy interwencyjne, czyli do nagłych przypadków, np. pogorszenia stanu zdrowia, wysokiej gorączki, spadków saturacji.

3 309 475,31 zł kosztowała opieka nad 19 Książętami, małymi mieszkańcami Pałacu (hospicjum stacjonarnego). 14 opiekunek tuliło i zapewniało bezpieczeństwo przez 25 226 godzin. 8 pielęgniarek dbało, by nic nie bolało przez 9 581 godziny. Fizjoterapeutka wspierała małe ciałka przez 1 440 godzin, a oligofrenopedagog (czyli pedagog specjalny) troszczył się o rozwój Książąt przez 450 godziny. Na leki, środki pielęgnacyjne, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny wydaliśmy ponad 330 692,61 zł.

1 875 843,07 zł pomogło mierzyć się z trudnymi przeżyciami 641 podopiecznym Centrum Terapii CUKINIA. 117 z nich to dzieci, które są pod opieką rodzin zastępczych. Zapewniliśmy im prawie 8600 godzin specjalistycznej terapii. Ale to nie wszystko! Wspólnie świętowaliśmy małe i większe sukcesy, celebrowaliśmy urodzinki – bo każda okazja jest dobra, by powiedzieć komuś, że jest ważny.