Zbiórki

Nasi mali podopieczni mają wyjątkowe, czasem trudne do przewidzenia potrzeby. Wiele z nich to drogie inwestycje: sprzęt medyczny, całodobowa opieka, interwencje lekarskie, długotrwała, wielospecjalistyczna terapia. Teraz wsparcia najbardziej potrzebuje:

Dzięki Darczyńcom

W 2021 roku koszty pomocy wyniosły aż 11 670 167,09 zł:

2 002640,06 zł przeznaczyliśmy na pomoc 59 małym pacjentom hospicjum domowego. Ponad 25 pracowników w drodze do nich pokonało ponad 220 000 km. 120 000 zł wydaliśmy na leki, które hamowały rozwój choroby, sprawiały, że bolało mniej, pomagały dobrze się wyspać. Aż 1400 godzin stanowiły tzw. wyjazdy interwencyjne, czyli do nagłych przypadków, np. pogorszenia stanu zdrowia, wysokiej gorączki, spadków saturacji.

2 307 999,33 zł kosztowała opieka nad 19 Książętami, małymi mieszkańcami Pałacu (hospicjum stacjonarnego). 12 opiekunek tuliło i zapewniało bezpieczeństwo przez 20 259 godzin. 8 pielęgniarek dbało, by nic nie bolało przez 9 058 godziny. Fizjoterapeutka wspierała małe ciałka przez 1 707 godzin, a oligofrenopedagog (czyli pedagog specjalny) troszczył się o rozwój Książąt przez 475 godziny. Na leki, środki pielęgnacyjne, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny wydaliśmy ponad 184 904,66 zł.

1 419 742,09 zł pomogło mierzyć się z trudnymi przeżyciami 823 podopiecznym Centrum Terapii CUKINIA. Ponad 150 z nich to dzieci, które są pod opieką rodzin zastępczych. Zapewniliśmy im prawie 9000 godzin specjalistycznej terapii. Ale to nie wszystko! Wspólnie świętowaliśmy małe i większe sukcesy, celebrowaliśmy urodzinki – bo każda okazja jest dobra, by powiedzieć komuś, że jest ważny.