Zbiórki

Nasi mali podopieczni mają wyjątkowe, czasem trudne do przewidzenia potrzeby. Wiele z nich to drogie inwestycje: sprzęt medyczny, całodobowa opieka, interwencje lekarskie, długotrwała, wielospecjalistyczna terapia. Teraz wsparcia najbardziej potrzebuje:

Dzięki Darczyńcom

W 2022 roku koszty pomocy wyniosły aż 12 426 392,79 zł:

1 960 001,32 zł przeznaczyliśmy na pomoc 60 małym pacjentom hospicjum domowego. Ponad 31 pracowników w drodze do nich pokonało ponad 216 000 km. 53 263,35 zł wydaliśmy na leki, które hamowały rozwój choroby, sprawiały, że bolało mniej, pomagały dobrze się wyspać. Aż 600 wizyt stanowiły tzw. wyjazdy interwencyjne, czyli do nagłych przypadków, np. pogorszenia stanu zdrowia, wysokiej gorączki, spadków saturacji.

2 814 929,90 zł kosztowała opieka nad 22 Książętami, małymi mieszkańcami Pałacu (hospicjum stacjonarnego). 12 opiekunek tuliło i zapewniało bezpieczeństwo przez 20 259 godzin. 8 pielęgniarek dbało, by nic nie bolało przez 8 648 godziny. Fizjoterapeutka wspierała małe ciałka przez 1 440 godzin, a oligofrenopedagog (czyli pedagog specjalny) troszczył się o rozwój Książąt przez 480 godziny. Na leki, środki pielęgnacyjne, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny wydaliśmy ponad 306 462,95 zł.

1 407 358,13 zł pomogło mierzyć się z trudnymi przeżyciami 745 podopiecznym Centrum Terapii CUKINIA. 161 z nich to dzieci, które są pod opieką rodzin zastępczych. Zapewniliśmy im prawie 9000 godzin specjalistycznej terapii. Ale to nie wszystko! Wspólnie świętowaliśmy małe i większe sukcesy, celebrowaliśmy urodzinki – bo każda okazja jest dobra, by powiedzieć komuś, że jest ważny.