strona główna / dla potrzebujących / Lista projektów

LISTA PROJEKTÓW

Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci./ 01.02.2020 – 31.12.2020

Zadanie finansowane ze środków Miasta Łodzi, wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

PAŁAC zamieszkują Księżniczki i Książęta – ciężko chore dzieci, które tutaj znalazły dom, z własnym łóżeczkiem, misiem, ubrankami. Mają też ukochane CIOCIE, które utulą, wycałują bose stópki, poczytają bajkę. Zastąpią nieobecną mamę…Obecność Cioć-opiekunek odróżnia Pałac od szpitala, sprawia, że dziecko pozostaje dzieckiem, a przestaje być jedynie pacjentem. Celem zadania jest zapewnienie pacjentom Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci całodobowej opieki sprawowanej przez wykwalifikowane opiekunki medyczne.Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin/ 01.02.2020 – 31.12.2020

Zadanie finansowane ze środków Miasta Łodzi, wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Leczenie choroby onkologicznej to proces długi i trudny, wymagający spędzenia tygodni, a czasami nawet miesięcy w sali szpitalnej. Procedury medyczne, leczenie, wyniki badań…, ale i szpitalna rzeczywistość. Czy w szpitalu dzieciom bardziej doskwiera choroba czy… nuda? Spędzany tam czas dłuży się w nieskończoność. Robi się smutno i źle, bardzo źle… Problemy te rozwiązuje arteterapia! Zajęcia plastyczne i muzyczne sprawiają, że choruje się lżej, a czas mija szybciej i przyjemniej. Pomaga również EDEK, czyli terapeutyczna lalka-przyjaciel. Też boi się strzykawek i nie wie, na czym polega punkcja czy inne strasznie brzmiące badania. To prawdziwa śmiechoterapia, która działa najlepsze lekarstwa, nie mając przy tym żadnych działań niepożądanych. W ramach zadania zapewnione jest także wsparcie psychologiczne.Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej/ / 01.03.2020 – 31.12.2020

Zadanie polega na udzieleniu 3000 godzin wsparcia poprzez kompleksową opiekę nad co najmniej 50 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i/lub ich opiekunami, zamieszkałymi na terenie m. Łodzi. Wsparcie będzie obejmować m.in. psychoterapię i terapię zaburzeń neurorozwojowych. Kompleksową opiekę zapewni zespół specjalistów w skład którego wejdą: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, w tym pedagodzy specjalni, psychiatra, fizjoterapeuci, logopedzi i neurologopedzi.

Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Łódź.
OKNO – Program wsparcia dla dzieci po leczeniu ONKOlogicznym i ich rodzin / 01.02.2020 – 30.11.2020

Zadanie polega na udzieleniu szerokiego wsparcia rodzinom, które wygrały walkę z chorobą onkologiczną dziecka. Zaplanowano organizację spotkań terapeutyczno-edukacyjnych, wsparcia psychologicznego oraz spotkań wyjazdowych. Aby budować postawy prospołeczne i obywatelskie rodzin zaplanowano kampanię społeczną mówiącą o wpływie choroby na funkcjonowanie rodziny. Beneficjenci zorganizują także spotkanie samopomocowe dla rodzin, które wciąż walczą z nowotworem.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski