strona główna / dla potrzebujących / Lista projektów

LISTA PROJEKTÓW

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej 24.03.2021 – 31.12.2021
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Łodzi.
Zadanie polega na udzieleniu 2700 godzin wsparcia poprzez kompleksową opiekę nad co najmniej 50 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i/lub ich opiekunami, zamieszkałymi na terenie m. Łodzi. Wsparcie obejmuje m.in. psychoterapię i terapię zaburzeń neurorozwojowych. Kompleksową opiekę zapewnia zespół specjalistów w skład którego wchodzą: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, w tym pedagodzy specjalni, psychiatra, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi i hipoterapeuci.Leki dla podopiecznych Fundacji Gajusz/ 01.03.2021 – 28.02.2022

Projekt realizowany w ramach IX edycji Konkursu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty

Dzięki dofinansowaniu co najmniej 20 dzieci będących pod opieką hospicjów Fundacji Gajusz otrzyma dofinansowanie do środków farmaceutycznych. Pomoże to niwelować bariery w podejmowaniu niezbędnego i prawidłowego leczenia. Trudna sytuacja materialna rodzin (około 50-60% podopiecznych) powoduje rezygnację z zakupu części leków czy środków pielęgnacyjnych. To przekłada się na pogorszenie komfortu oraz bezpieczeństwa funkcjonowania nieuleczalnie chorych dzieci. Zespoły medyczne i pracownicy socjalni będą wspierać rodziny w zakresie skorzystania z oferowanego dofinansowania.

Wartość projektu to ogółem 75 000 zł, z czego dofinansowanie z DOZ Fundacji wynosi 25 000 zł, a wkład Fundcji Gajusz to 50 000 zł.
Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci./ 01.03.2021 – 31.12.2021 

Zadanie finansowane ze środków Miasta Łodzi, wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. 

PAŁAC zamieszkują Księżniczki i Książęta – ciężko chore dzieci, które tutaj znalazły dom z własnym łóżeczkiem, misiem, ubrankami. Mają też ukochane CIOCIE, które utulą, wycałują bose stópki, poczytają bajkę. Zastąpią nieobecną mamę… To odróżnia Pałac od szpitala i sprawia, że dziecko pozostaje dzieckiem, a przestaje być jedynie pacjentem. Celem zadania jest zapewnienie pacjentom Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci całodobowej opieki sprawowanej przez wykwalifikowane opiekunki medyczne. 

Wartość dofinansowania: 169 988,70 zł. Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową/ 01.02.2021 – 31.12.2021 

Zadanie finansowane ze środków Miasta Łodzi, wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. 

Kiedy w szpitalu spędza się wiele tygodni czy nawet miesięcy, robi się smutno i źle! Choroba nowotworowa zwykle odbiera dzieciom codzienność, zwyczajność, kolegów, szkołę, której ponoć nie znosiły, a teraz bardzo jej brakuje. Odbiera poczucie wpływu, sprawczości, chęci do życia. Pomimo, że zwykle życia nie zabiera, to trudno do niego wrócić po zakończonym leczeniu. W głowie dzieje się tyle rzeczy, że tylko najsilniejsi umieją nad tym zapanować. Naprzeciw tym problemom wychodzi psychoterapia i arteterapia. Wsparcie specjalistów sprawia, że choruje się lżej.  

W ramach zadania zapewniamy:  
 psychoterapię; 

 arteterapię (zajęcia plastyczne i muzyczne);  

 terapię z wykorzystaniem lalki-przyjaciela o imieniu Edek;  

 zajęcia przedszkolne dla najmłodszych pacjentów.  

Ze wsparcia skorzysta w ciągu roku co najmniej 80 małych pacjentów wraz z rodzinami. 

Wartość dofinansowania: 156 000 zł. 
OKNO: Wsparcie dzieci po leczeniu ONKOlogicznym/ 01.02.2021 – 30.11.2022

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Dziecko, rak, strach, walka. Nowotwór u ok. 70% małych pacjentów udaje się wyleczyć. Ale choroba sieje spustoszenie nie tylko w organizmie. Wiąże się z wieloma emocjami – u dziecka, rodziców i zdrowego rodzeństwa. Pokonanie raka to dopiero pierwszy krok ku normalności.

W ramach projektu OKNO 24 rodziny uczestniczą w rocznym programie terapeutyczno-edukacyjnym. Jest to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez rodziny pacjentów dziecięcych oddziałów onkologicznych. Po długotrwałym, nawet kilkuletnim leczeniu, ciężko jest powrócić do zwyczajnego funkcjonowania. Nie przewidziano systemowego wsparcia dla tej grupy społecznej, zatem takie inicjatywy to jedyna dostępna dla nich pomoc.

Wartość dofinansowania: 62 500 euro.banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski