strona główna / dla potrzebujących / hospicjum stacjonarne

HOSPICJUM STACJONARNE ŁÓDŹ

W 2013 r. otworzyliśmy pierwszy w centralnej Polsce Pałac dla chorych dzieci.

Fundacja Gajusz od 1998 r. pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom, od 2005 r. prowadzi hospicjum domowe. Niestety nie wszystkie nieuleczalnie chore dzieci, wymagające opieki paliatywnej, mogą przebywać w domach rodzinnych. To właśnie z myślą o nich podjęliśmy trud utworzenia hospicjum stacjonarnego, jedynego miejsca o takim profilu w centralnej Polsce.

Staraliśmy się pogodzić konieczność spełnienia wszystkich wymogów lokalowo-sanitarnych z potrzebą utworzenia miejsca o domowym, przyjaznym charakterze. Tak powstał Pałac – Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci. W Pałacu może przebywać jednocześnie 11 dzieci. Pierwsze Maluchy trafiły tu w październiku 2013 roku.


Dla kogo przeznaczone jest hospicjum stacjonarne?

Opieką hospicjum stacjonarnego objęte powinny zostać dzieci z nieuleczalną chorobą, u których stale lub okresowo nie może być prowadzona opieka w warunkach domowych, a w szczególności dzieci:
- osierocone,
- czasowo, z przyczyn losowych, pozbawione opiekuna prawnego,
- decyzją opiekunów, a po 16. roku życia również dziecka, rezygnujące z opieki paliatywnej w warunkach domowych,
- z rodzin patologicznych,
- z rodzin posiadających warunki mieszkaniowe i socjalne uniemożliwiające opiekę w warunkach domowych,
- wymagające pobytu czasowego w hospicjum stacjonarnym w celu ustalenia leczenia i pełnej kontroli objawów, wykonania niezbędnych badań oraz zabiegów możliwych tylko w warunkach stacjonarnych,
- wymagające pobytu czasowego wraz z rodziną nieradzącą sobie z opieką; pobyt taki połączony jest z edukacją rodziny i ewentualnie terapią rodzinną, z założeniem powrotu dziecka do warunków domowych,
- wymagające pobytu czasowego w ośrodku stacjonarnym w celu przystosowania mieszkania do pobytu chorego dziecka w domu.

Jak skierować dziecko do hospicjum stacjonarnego?

Aby zgłosić dziecko do hospicjum, należy zadzwonić pod jeden z numerów telefonów: +48 42 632 06 06 lub +48 722 202 288.
Dzieci są kwalifikowane do opieki paliatywnej przez lekarza hospicjum.
Po telefonicznym zgłoszeniu, lekarz Fundacji Gajusz przyjeżdża na wizytę kwalifikacyjną. W trakcie tej wizyty zapadnie decyzja, czy dziecko będzie przyjęte do hospicjum. Jeśli tak, ustalimy termin przyjęcia, a nasz lekarz wyjaśni wszelkie szczegóły.
Przy przyjęciu dziecka do hospicjum wymagane jest skierowanie do hospicjum stacjonarnego, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na druku skierowania do szpitala).

Jeżeli w swojej praktyce będą się Państwo opiekować nieuleczalnie chorym dzieckiem, wymagającym postępowania paliatywnego, które nie ma rodziny lub ma szczególnie trudną sytuację bytową, prosimy o kontakt z nami.


banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski