Petycja do prezesa NFZ, Filipa Nowaka

Sz. P. Filip Nowak
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

hospicjum domowe Fundacji Gajusz działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. W załączniku 2 tego aktu prawnego znajduje się wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach domowych, a punkt 2 dotyczy hospicjów dla dzieci.

Z naszego doświadczenia wynika, że aby zapewnić godną i odpowiednią jakość opieki nad śmiertelnie chorym dzieckiem i jego rodziną, trzeba dawać z siebie o wiele więcej, niż minimalne wymogi. Poniżej odnosimy się do konkretnych wskaźników przewidzianych w Rozporządzeniu w kontrze do naszej praktyki (dane z marca 2023 r.).

Przypuszczalnie wymogi dotyczące sprzętu zostały w Rozporządzeniu określone przy założeniu, że większość pacjentów hospicjów dziecięcych (tak jak to jest w przypadku placówek dla dorosłych) stanowią osoby chore onkologicznie. Tymczasem stanowią oni zdecydowaną mniejszość. Zaledwie 3 z 60 małych podopiecznych, którym pomogliśmy w 2022 r., było chorych na nowotwór.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia świadczymy opiekę w systemie 24/7. Wymiar wizyt lekarskich i pielęgniarskich również realizujemy ponad określone minimum, tj.

Fundacja Gajusz prowadzi hospicjum domowe od 2005 r. Od tamtej pory mieliśmy pod opieką ponad 400 małych pacjentów. Dojeżdżamy do nich w granicach całego woj. łódzkiego, co czasem oznacza ponad 100 km w jedną stronę. Aby pomoc zawsze dotarła na miejsce i na czas, mamy 12 samochodów. Rocznie pokonujemy ponad ćwierć miliona kilometrów (to jakby 6 razy okrążyć Ziemię!). W związku z tym w 2022 r. na paliwo wydaliśmy 99 672,88 zł. Pomogliśmy wówczas 60 podopiecznym.

Wierzymy, że nawet jeśli życie jest krótkie, to nie musi się wiązać z cierpieniem i samotnością. Dajemy nadzieję w najtrudniejszych chwilach, kiedy nie można powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Robi to 31-osobowy zespół naszego hospicjum domowego.

Znacząca część rodzin nie może pokryć wszystkich kosztów związanych z leczeniem. Często rezygnują z mniejszych i większych przyjemności – wyjścia do restauracji, wizyt u kosmetyczki czy wakacyjnych wyjazdów. Ale to nie rozwiązuje problemu. Dlatego ok. 80% rodzin może liczyć na nasze wsparcie finansowe. W 2022 r. wydaliśmy 53 263,35 zł. zł na leki, prawie 9 000 zł na transport medyczny, diagnostykę oraz konsultacje u specjalistów.

Jedynie 61% wydatków, które ponieśliśmy w 2022 r., sfinansowaliśmy z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe koszty pokryliśmy dzięki ofiarności Darczyńców – w zeszłym roku było to aż 770 000 zł.

Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia uznajemy, że obecna stawka przewidziana za osobodzień pomocy dziecku w hospicjum domowym, która wynosi 164,57 zł, jest zbyt niska, by zaspokoić potrzeby rodzin. Dlatego apelujemy o jej zwiększenie do poziomu 230 zł. To pozwoli organizacjom prowadzącym hospicja dziecięce wykonywać swoją pracę na wyższym poziomie z poszanowaniem godności i potrzeb małych pacjentów.

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska
Prezes Fundacji Gajusz

Osoba kontaktowa
Tomasz Wojnowski
Dyrektor hospicjum domowego

Podpisz petycję!
Pomóż małym pacjentom hospicjów domowych!

Zebraliśmy już 6604 podpisy.