strona główna / dla potrzebujących / hospicjum domowe

HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI ŁÓDŹ

Dzięki działalności hospicjum, chore dzieci mogą przebywać wśród bliskich, w domu.
Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej rozpoczęło działalność w 2005 roku.
Jego celem jest wszechstronna pomoc przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom oraz ich rodzinom, istotna poprawa jakości życia podopiecznych, dawanie nadziei w najtrudniejszych chwilach, kiedy nie można powiedzieć, że wszystko będzie dobrze.

Mali pacjenci hospicjum pozostają w swoich domach rodzinnych, a nasz Zespół do nich dojeżdża. W hospicjum pracują lekarze, pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeuta, pracownik socjalny oraz kapelan. Pomaga nam też kilkudziesięciu wolontariuszy. Opieka hospicjum jest bezpłatna, świadczona na podstawie umowy z NFZ. Część kosztów pokrywana jest dzięki darwiznom, przekazywanym Fundacji Gajusz.

Objęliśmy opieką już ponad 200 dzieci z ciężkimi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, letalnymi i nieuleczalnymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie, wadami wrodzonymi, chorobami nerwowo-mięśniowymi i wrodzonymi błędami metabolicznymi. Liczba pacjentów z chorobą nowotworową to ok. 20%. W drodze do dzieci pokonujemy rocznie ponad 300 000 km, pełnimy dyżur 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Bo to, co ważne, dzieje się właśnie teraz.

Praca w hospicjum dla dzieci jest trudna i bardzo obciążająca, ale przede wszystkim piękna, dająca niezwykłe poczucie, że robimy coś ważnego, potrzebnego. Wymagającego umiejętności i odwagi. Każda osoba z zespołu jest profesjonalistą, kompetentnie wykonującym swój zawód, ale przede wszystkim człowiekiem, towarzyszącym w ostatnich chwilach życia.


Jak skierować dziecko do hospicjum domowego?

Aby zgłosić dziecko do hospicjum należy zadzwonić pod jeden z numerów telefonów: +48 42 631 00 41 lub +48 663 009 509 w godzinach 9.00-15.00
Dzieci są kwalifikowane do opieki paliatywnej przez lekarza hospicjum.
Po telefonicznym zgłoszeniu, lekarz Fundacji Gajusz przyjedzie do Państwa na wizytę kwalifikacyjną. W trakcie tej wizyty zapadnie decyzja, czy dziecko będzie przyjęte do hospicjum. Jeśli tak, ustalimy termin przyjęcia, a nasz lekarz wyjaśni Państwu wszelkie szczegóły.
Przy przyjęciu dziecka do hospicjum wymagane jest skierowanie do hospicjum, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na druku skierowania do szpitala).

banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski