strona główna / dla potrzebujących / hospicjum perinatalne

HOSPICJUM PERINATALNE ŁODZI - FUNDACJA GAJUSZ ŁÓDŹ

Pod jego opieką są rodziny, u któ­rych w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu. Hospicjum zapewnia ciągłą, kompleksową pomoc od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu. Jeśli dziecko przeżyje, zostaje objęte całodobową opieką hospicjum domowego lub stacjonarnego.

Wady letalne są to takie wady płodu, które – bez względu na zastosowane leczenie – nie dają szansy na przeżycie dziec­ka. Często prowadzą do we­wnątrzmacicznego obumarcia płodu lub zgonu dziecka w stosunkowo krótkim okresie po urodzeniu. Do tej grupy należą między innymi nieprawi­dłowości chromosomowe np. trisomia 13 (zespół Patau), trisomia 18 (zespół Edwardsa), zespoły wad wrodzonych, wady wrodzone poszczególnych na­rządów lub układów, np. agenezja ne­rek, czy bezczaszkowie.

Na czym polega perinatalna opieka paliatywna?

Wsparcie pracowników hospicjum, które rodzice mogą uzyskać jeszcze przed urodzeniem dziecka polega na:

  • wyjaśnieniu specyfiki choroby dziecka i rokowania oraz możliwych scenariuszy postępowania,
  • zapewnieniu profesjonalnej pomocy psychologicznej,
  • omówieniu zasad opieki hospicyjnej,
  • przygotowaniu domu i wyposażenia w sprzęt niezbędny do opieki nad chorym noworodkiem,
  • zapewnieniu pomocy socjalnej i duchowej,
  • umożliwieniu kontaktu z innymi rodzicami dziecka dotkniętego wadą letalną.

Rodzinom, u których rozpoznano lub postawiono podejrzenie wady letalnej płodu, proponujemy:

  • konsultacje lekarzy pediatrów,
  • konsultacje psychologiczne,
  • koordynację konsultacji lekarza genetyka,
  • koordynację konsultacji lekarza ginekologa-położnika.

Pobierz bezpłatny poradnik dla rodziców.


        Jak skierować rodzinę do hospicjum perinatalnego?        

 

Aby skorzystać z pomocy hospicjum perinatalnego, potrzebne jest skierowanie od lekarza mającego podpisany kontrakt z NFZ (nie może to być skierowanie z prywatnego gabinetu). Skierowanie jest wystawiane na mamę i/lub tatę dziecka (imię, nazwisko, PESEL, adres), natomiast w rozpoznaniu lekarz powinien wpisać wadę nienarodzonego dziecka.

Wzór prawidłowo wystawionego skierowania znajduje się poniżej. Zamieszczamy również druk skierowania do wypełnienia przez lekarza. Opieka hospicjum perinatalnego jest bezpłatna.W celu umówienia pierwszej wizyty, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 42 207 28 60.

Szczegółowych informacji udziela dr n. med. Aleksandrą Korzeniewską-Eksterowicz - +48 722 202 288 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16).

Konsultacje odbywają się w siedzibie Fundacji Gajusz w Łodzi przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 87. Mogą z nich skorzystać także osoby mieszkające poza województwem łódzkim. Po pierwszej konsultacji możemy skontaktować Państwa z hospicjum perinatalnym, znajdującym się najbliżej Waszego miejsca zamieszkania. Listę hospicjów perinatalnych zamieszczono na dole strony.

Jeżeli Wasze dziecko zmarło w trakcie ciąży, to niezależnie od tego czy pozostawaliście już czy nie, pod opieką hospicjum perinatalnego, także możecie zgłosić się do Fundacji Gajusz, gdzie otrzymacie wsparcie psychologiczne. 


Lista hospicjów perinatalnych w Polsce

Hospicja perinatalne

Fundacja Gajusz - Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci, ul. Jarosława Dąbrowskiego 87, 93-271 Łódź
e-mail: biuro@gajusz.org.pl www.gajusz.org.pl

Fundacja "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, ul. Ciołkowskiego 88J, 15-545 Białystok
e-mail: biuro@pomozim.org.pl www.pomozim.org.pl

Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC, ul. Kopernika 6, 80-208 Gdańsk
e-mail: recepcja@hospicjum.info www.hospicjum.info

Śląskie Hospicjum Perinatalne, ul. Sołtysia 59a, 40-748 Katowice
e-mail: info@hope.katowice.pl www.hope.katowice.pl

Alma Spei Hospicjum dla Dzieci Kraków, ul. Dożynkowa 88A, 31-324 Kraków
e-mail: hospicjum@almaspei.pl www.almaspei.pl

Krakowskie Hospicjum dla dzieci im. ks. Józefa Tischnera, Różana 11/1, 30-505 Kraków
e-mail: kontakt@hospicjumtischnera.org www.hospicjumtischnera.org

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie, ul. Odmętowa 4, 31-979 Kraków
e-mail: biuro@mhd.org.pl www.mhd.org.pl

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, ul. Lędzian 49, 20-828 Lublin
e-mail: hospicjum@hospicjum.lublin.pl www.hospicjum.lublin.pl

Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu, ul. Armii Krajowej 11-13 A, 45-071 Opole
e-mail: hospicjum_dom@wp.pl www.hospicjum.opole.pl

Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM, ul. ul. Antoniego Kosińskiego 14/1, 61-519 Poznań
e-mail: kontakt@hospicjumrazem.pl www.hospicjumrazem.pl

Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132, 33-301 Rzeszów
e-mail: sekretariat@hospicjum-podkarpackie.pl www.hospicjum-podkarpackie.pl

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Jaroszowicka 113, 43-100 Tychy
e-mail: fundacja@shd.org.pl www.shd.org.pl

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa
e-mail: poczta@hospicjum.waw.pl www.hospicjum.waw.pl

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska Formuła Dobra, ul. Benedyktyńska 12, 50-350 Wrocław
e-mail: perinatalne@formuladobra.pl www.formuladobra.pl  

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Jedności Narodowej 47, 47a, 49a, 50-260 Wrocław
e-mail: hospicjum.perinatalne@hospicjum.wroc.pl www.hospicjum.wroc.pl

Hospicjum Perinatalne Tulipani prowadzone przez Fundację Hospicjum Pomorze Dzieciom ul.Ugory 9, 80-663 Gdańsk
e-mail: hospicjum@pomorzedzieciom.pl www.pomorzedzieciom.pl/komu-pomagamy/hospicjum-perinatalne.html
tel. 512 170 661 

Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza w Bydgoszczy
e-mail: m_bronka@poczta.onet.pl www.perinatalne.bydgoszcz.pl 

Organizacje pomagające rodzicom po stracie dziecka

Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu, ul. Ceramiczna 18, 03-126 Warszawa  
e-mail poczta@poronienie.pl www.poronienie.pl

Stowarzyszenie Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych  ul Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa
e-mail:dlaczego@dlaczego.org.pl www.dlaczego.org.pl

Fundacja BY DALEJ IŚĆ Ul. Chopina 2c, 41-400 Mysłowice
e-mail: info@bydalejisc.org.pl www.bydalejisc.org.pl

Fundacja PRZETRWAĆ MILCZENIE Ul Andrzeja 13, 40-066 Katowice
e-mail: info@przetrwaccierpienie.org.pl www.przetrwaccierpienie.org.pl

Fundacja PO PIĄTE Sławsko95b/1, 76-100 Sławno
e-mail: sekretariat@popiate.pl www.popiate.pl

FUNDACJA DONUM VITAE al. Wojska Polskiego 96/3, 70-481 Szczecin
tel: 882 024 488, e-mail: kontakt@donumvitae.pl


Fundacja RODZIĆ PO LUDZKU Ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa
e-mail: fundacja@rodzicpoludzku.pl www.rodzicpoludzku.pl

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia Ul. Nowogrodzka 42/3, 00-695 Warszawa
e-mail: kontakt@dzienzycia.pl www.dzienzycia.pl

Fundacja GŁOS DLA ŻYCIA UL. Forteczna 3, 61-362 Poznań
e-mail: fundacja@glosdlazycia.pl www.glosdlazycia.pl

Fundacja S.O.S Obrony Poczętego Życia Ul. Nowolipie 9/11 lk.75, 00-150 Warszawa
e-mail: biuro@fundacjasos.pl www.fundacjasos.pl

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska Formuła Dobra, ul. Benedyktyńska 12, 50-350 Wrocław
e-mail: grupa.wsparcia@formuladobra.pl www.formuladobra.pl   

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Jedności Narodowej 47, 47a, 49a, 50-260 Wrocław
e-mail: hospicjum.perinatalne@hospicjum.wroc.pl www.hospicjum.wroc.pl

Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci, Grupa Rodziców w Żałobie „Dzieci Światała”, ul. 11 Listopada 23, 08-110 Siedlce 
e-mail: fundacja@hospicjumsiedlce.pl www.hospicjumsiedlce.pl 

 Projekt „Pozwól mi być”

Hospicjum perinatalne rozpoczęło działalność w 2013 roku. Jednak to dzięki projektowi „Pozwól mi być” hospicjum rozwinęło swoją działalność. Był to program opieki perinatalnej dla dzieci z wadą letalną, w ramach którego uruchomiono punkt konsultacyjny przy hospicjum domowym. Projekt był finansowany z funduszy norweskich i EOG, budżetu państwa oraz ze środków Fundacji Gajusz.

Ministerstwo Zdrowia jest operatorem programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemilogicznych z którego finansowany był nasz projekt. Fundacji Gajusz przyznano dofinansowanie w kwocie blisko 1,5 mln PLN.

Projekt trwał od 1 września 2014 do 30 kwietnia 2016 roku.

Obejmował kilka obszarów działania, o których mowa poniżej.

1. Bezpośrednio dla pacjentek i ich rodzin w obszarze:
a. wsparcia lekarzy specjalistów – genetyków, ginekologów-położników, położnych, pediatrów;
b. specjalistycznych badań diagnostycznych – USG, badania biochemiczne;
c. wsparcia psychologicznego od momentu diagnozy aż po okres żałoby.

W trakcie trwania projektu udzielono wsparcia 700 pacjentom, wykonano ponad 2200 badań, a specjaliści udzielili 1660 porad i konsultacji. Zorganizowano także 22 porody dzieci z wadą letalną.

W województwie łódzkim sześć mam rodziło w Szpitalu im. Pirogowa (dawniej Szpital im. Madurowicza), siedem porodów odbyło się w Szpitalu Pro-Familia, a jeden w ICZMP. Osiem pacjentek rodziło bliżej domu rodzinnego, w szpitalach w innych województwach.

Pacjentki zgłaszały się do Fundacji niemal z całej Polski, a o pomocy w ramach punktu konsultacyjnego dowiadywały się z mediów, portali internetowych oraz od lekarzy prowadzących.

Działanie to jest kontynuowane również po zakończeniu finansowania ze środków norweskich. W chwili obecnej wszystkie usługi – opieki medycznej, psychologicznej i socjalnej – pokrywa Fundacja Gajusz ze środków własnych, m.in. 1% podatku.

Dzięki finansowemu wsparciu punkt konsultacyjny jest świetnie wyposażony i dostosowany do potrzeb pacjentek i ich rodzin.


2. Program odpowiadał również na potrzeby rozwoju zawodowego lekarzy, położnych i pielęgniarek, którzy na co dzień pracują z ciężarnymi. To oni są pierwszymi osobami, które przedstawiają diagnozę i opiekują się rodziną. Ich wiedza, postawa, zaangażowanie mają tu diametralne znaczenie.
W największych ośrodkach położniczych w regionie łódzkim odbyły się warsztaty szkoleniowe dla personelu medycznego.
W 20 sesjach szkoleniowych udział wzięło 126 pracowników służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, położnych i rejestratorek.

Warsztaty miały często bardzo emocjonalny przebieg. Poruszane były tematy nie tylko z zakresu wiedzy medycznej i psychologicznej, ale również problemów samego personelu z kontaktach z matkami i braku przygotowania do prowadzenia tak trudnych rozmów.

Szczególnie cieszy nas duże zainteresowanie spotkaniami szkoleniowymi i wierzymy, że zaowocuje to w przyszłości zwiększonym komfortem rodziców i personelu.

Film szkoleniowy dla personelu medycznego, który powstał w okresie projektu można obejrzeć tutaj

Pobierz bezpłatny informator dla lekarzy przybliżający problematykę opieki nad rodziną w okresie ciąży z wadą letalną. 

Wszystkich zainteresowanych tematyką opieki nad kobietą ciężarną z wadą letalną płodu zapraszamy do kontaktu z dr n. med. Aleksandrą Korzeniewską – Eksterowicz. Zespół specjalistów Fundacji Gajusz może przygotować szkolenie dla zespołu medycznego również w Państwa placówce. Zapraszamy do kontaktu: akorzeniewska@gajusz.org.pl.

3. Zakup sprzętu medycznego i opieka nad pacjentami hospicjów domowego i stacjonarnego to również ważny element programu. Dzieci z wadami letalnymi i innymi ciężki schorzeniami często umierają w okresie ciąży lub w okresie okołoporodowym. Dla dzieci, które przeżyją, Fundacja organizuje opiekę medyczną w systemie domowym lub stacjonarnym.
Stąd wynika ciągła potrzeba doposażenia hospicjów, tak by zawsze były gotowe do przyjęcia kolejnego małego pacjenta.
W ramach projektu zakupiliśmy:
a. 5 ssaków akumulatorowych,
b. 5 koncentratorów tlenu,
c. 3 pulsoksymetry,
d. 5 pomp infuzyjnych,
e. aparat EEG,
f. samochód osobowy, którym pielęgniarka dojeżdża do domów dzieci na terenie województwa łódzkiego.

4. Fundacja prowadziła także kampanię informacyjną na temat opieki nad rodziną, u której zdiagnozowano wadę letalną płodu oraz o możliwościach, jakie daje hospicjum perinatalne. Dzięki współpracy z mediami, również ogólnopolskimi, pokazaliśmy, że w tym najtrudniejszym okresie rodzina może liczyć na profesjonalne wsparcie, a terminacja ciąży nie jest koniecznością a alternatywą.

Mimo, że w chwili obecnej hospicja perinatalne nie istnieją jako produkt dla Narodowego Funduszu Zdrowia, to powstaje ich w Polsce coraz więcej. Kobiety w trudnych ciążach mogą liczyć na profesjonalną opiekę, dzięki wsparciu organizacji pozarządowych i ich Darczyńców.

Idea paliatywnej opieki perinatalnej doskonale wpisuje się w standardy wdrażane w szpitalach położniczych wobec kobiet z niepowodzeniami położniczymi. Organizacja badań i samego porodu powinna rodzinie zapewnić jak największy komfort i poczucie bezpieczeństwa. Należy ograniczyć emocjonalne skutki kryzysu wywołanego chorobą i śmiercią dziecka. Dokładnie te kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku, w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych.

"Let me be" project

Perinatal hospice started in 2013. However, it is thanks to the "Let me be" project that perinatal hospice started working. It was a perinatal care programme for children with lethal defect. The main goal of this programme was to set up a consulting point within the home hospice. The project was funded by Norwegian funds and EOG, the government budget and Gajusz Foundation.

The Ministry of Health is an operator of the PL07 program 'Improvement and better healthcare adjustment to demographic-epidemiological trends' which founded our project. Gajusz Foundation was awarded founding in the amount of approximately 1,5 mln PLN.Project lasted from the 1st of September 2014 to 30th of April 2016.

The project covered a few differend areas:
1. Directly for patients and their families:
a) support of specialists - geneticists, gynecologists, obstetricians, obstetrician gynecologists, pediatricians;
b) specialised investigations - ultrasound, biochemical tests;
c) psychological support from diagnose until the end of mourning.

During the project 700 patients were given the support. Over 2200 tests were conducted and specialists have conducted about 1600 consultations and visits. 22 labours were organised for babies with lethal defect.

Six mothers gave birth in Lodz county at Pirogowa Hospital (former Madurowicza Hospital), seven labours happened in Pro-Familia Hospital and one in Polish Mother’s Memorial Hospital. Eight patients gave birth closer to their homes in other counties.

Patients were coming to the Foundation from all around Poland. They found out about the consulting point from media, websites and their doctors.

Functioning of the consulting point is being continued even after the Norwegian funding stopped. At this moment, all of the services - health care, psychological and social - is funded by Gajusz Foundation, partially from the 1% income.
Thanks to the funding the consulting point is well equipped and adjusted to the patients and their families' needs.

2. The programme was also responding to the needs of professional development for doctors, obstetricians and nurses who work with pregnant women on a daily basis. There are the first people who make the diagnosis and take care of the family. Their knowlegde, attitude, engagement is extremely important. In the biggest obstetric centres in Lodz region we held training workshops for medical staff.
In126 health care workers - doctors, obstetricians and nurses - took part in 20 training sessions.

Workshops were often very emotional. There were raised subjects of medical and psychological knowledge as well as staff problems in connecting with mothers and the lack of preparation to that kind of difficult conversations.
We are especially happy about the interest in training meetings and we believe that this will result in a bigger comfort for parents and staff in the future.

You can watch the training video for the medical staff here.

Download free brochure for doctors on the family care during pregnancy with fetus lethal defect.

Everyone interested in the subject of taking care of a pregnant woman with fetus lethal defect please contact with PhD Aleksandra Korzeniewska - Eksterowicz. Gajusz Foundation team can prepare training for medical staff in your institution. Please contact: akorzeniewska@gajusz.org.pl

3. Buying the medical equipment and taking care of home and stationary hospice patients is also a very important part of the program. Children with lethal defects and other severe medical conditions often pass away during the pregnancy or in the peripartum period. For children who survive Gajusz Foundation organizes health care in home or stationary hospice. That is why the constant need to retrofit the hospices so they are always ready to take on another little patient.

Within the project we bought:
a. 5 battery suction pumps
b. 5 Oxygen concdentrator
c. 3 Oximeter
d. 5 infusion pumps
e. EEG device
f. car which allows the nurse to get to childrens' homes in Lodz county.

4. Foundation conducted also an information campaign on taking care of the family, where a fetus lethal defect was diagnosed as well as on the possibilities that the perinatal hospice gives. Thanks to cooperation with media, including the national ones, we showed that in this most difficult time family can count on professional support and pregnancy termination is not a necesity but an option.

Althoug currently perinatal hospices don not exist as a product of National Health Service there are more and more perinatal hospices created in Poland. Women in difficult pregnancies can count on professional care, thanks to not for profit organisations and their Donors.

The idea of palliative care is perfectly fit into standards that are being implemented in maternity hospitals regarfing woman with obstetric failures. The way of organising test and birth itself should offer the biggest possible comfort and sense of security to the families. You should reduce the emotional effects of the crisis caused by child's illness and death. Exactly those issues are regulated by the Regulation by the Health Minister from 9th of November 2015.

GALERIA ZDJĘĆ / PHOTO GALLERY


Recepcja / Reception
Recepcja / Reception
Gabinet pediatryczny / Pediatric office
Gabinet pediatryczny / Pediatric office
Gabinet ginekologiczny / Ginekology office
Gabinet ginekologiczny / Ginekology office

Poczekalnia / Waiting room
Poczekalnia / Waiting room
Gabinet psychologa / Psychology office
Gabinet psychologa / Psychology office
Hospicjum stacjonarne / Stationary hospice
Hospicjum stacjonarne / Stationary hospice

Hospicjum perinatalne / Perinatal hospice
Hospicjum perinatalne / Perinatal hospice
Hospicjum perinatalne / Perinatal hospice
Hospicjum perinatalne / Perinatal hospice
Hospicjum perinatalne / Perinatal hospice
Hospicjum perinatalne / Perinatal hospice


banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski