strona główna / dla potrzebujących / opieka paliatywna

OPIEKA PALIATYWNA

Celem opieki paliatywnej nie jest dążenie do wyleczenia choroby, która zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną nie podlega leczeniu przyczynowemu, lecz na poprawie jakości życia pacjenta. Obejmuje zarówno opiekę lekarsko-pielęgniarską, jak i wsparcie psychologiczne, duchowe oraz działania mające na celu zabezpieczenie potrzeb socjalnych. W razie potrzeby są uruchamiane także dodatkowe, doraźne działania odpowiadają na aktualne potrzeby chorego dziecka i jego rodziny. ​ ​

Poprawa komfortu życia dziecka odbywa się głównie poprzez leczenie dotkliwych objawów takich jak ból, duszność, wymioty, drgawki, wzmożone napięcie mięśniowe, lęk, depresja i wiele innych. Bardzo ważnym elementem jest wspieranie rodziny zarówno w czasie choroby, jak i po śmierci ​ ich ukochanego dziecka.

Opieka paliatywna nad dziećmi to główna działalność Fundacji Gajusz. Działania te prowadzone są od kilkunastu lat i systematycznie rozwijane. Ich z​akres obejmuje trzy hospicja: domowe, stacjonarne, perinatalne. Pod ​naszą opieką regularnie jest ponad 50 dzieci z całego województwa łódzkiego. W hospicjum stacjonarnym i perinatalnym pojawiają się także rodziny z całej Polski.

Poprzez wieloletnie doświadczenie widzimy efekty prowadzonych działań i na bieżąco reagujemy na potrzeby naszych podopiecznych. Opieka paliatywna nad najmłodszymi pacjentami to temat bardzo wymagający​ i złożony. Należy pamiętać, że poza wszystkimi medycznymi aspektami, te najbardziej chore dzieci potrzebują przede wszystkim dużo ciepła, spokoju, poczucia bezpieczeństwa i miłości.


Co to są schorzenia ograniczające życie?

Są to choroby nieuleczalne, co do których nie ma uzasadnionej nadziei na wyleczenie i z powodu których dzieci umierają. Do tej grupy schorzeń należą między innymi: choroby nowotworowe, wady genetyczne, choroby metaboliczne, ciężkie uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (mózgu lub rdzenia kręgowego), choroby nerwowo-mięśniowe czy nieodwracalne niewydolności narządowe.

Szczegółową listę chorób kwalifikujących dziecko do opieki hospicyjnej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Jakie są zasady i formy opieki paliatywnej?

  • Służenie najlepszym interesom dziecka.
  • Szacunek dla życia, godności i autonomii dziecka.
  • Akceptacja nieuniknionej śmierci - jako naturalnego zakończenia nieuleczalnej choroby.
  • Niestosowanie uporczywej terapii w celu przedłużania życia.
  • Niestosowanie eutanazji w celu skrócenia życia.

Podstawową formą opieki paliatywnej nad dziećmi jest opieka w modelu domowym (hospicjum domowe), jako najbardziej odpowiadająca potrzebom małych pacjentów i ich rodzin.
Są jednak sytuacje, w których dzieci zakwalifikowane do leczenia paliatywnego, nie mogą przebywać w domu rodzinnym. Dla nich dedykowana jest opieka paliatywna w modelu stacjonarnym (hospicjum stacjonarne).
Dzięki postępowi w diagnostyce prenatalnej nowym obszarem zainteresowań pediatrycznej opieki paliatywnej jest perinatalna opieka paliatywna (hospicjum perinatalne)

Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

W 2009 roku Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej nawiązało współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

To jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie na skalę kraju, kiedy tzw. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej związał się stałą współpracą z uczelnią państwową.

Nowy ośrodek, jako pierwszy w Polsce, rozpoczął badanie tak specyficznego obszaru medycyny, jakim jest opieka paliatywna nad dziećmi.
Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej pozostaje w strukturze Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, której kierownikiem jest prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski.
Pracownia prowadzi działalność dydaktyczną – kształci studentów, szkoli lekarzy, pielęgniarki i psychologów - oraz naukową - zajmuje się problemami związanymi z opieką i leczeniem dziecka nieuleczalnie i przewlekle chorego.

banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski