KRS 0000 109 866

Numer naszego konta Pekao 80 1240 1545 1111 0010 6257 1028

Konta walutowe - IBAN: PL SWIFT/BIC CODE: PKOPPLPW
EURO  86 1240 1545 1978 0010 7080 9139
USD    93 1240 1545 1787 0010 7080 9445
GBP    94 1240 1545 1789 0010 7080 9618
CHF    43 1240 1545 1797 0010 7211 1003

strona główna / zespół / Agnieszka Maczugowska

AGNIESZKA MACZUGOWSKA


Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z zakresu psychologii klinicznej i osobowości oraz  Studia Podyplomowe z Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Certyfikowany mediator rodzinny. Obecnie  w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w nurcie humanistycznym w Ośrodku Intra w Warszawie. Uczestniczyła w warsztatach z zakresu Interwencji Kryzysowej, pracy z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, Terapii Systemowej Rodzin. Od wielu lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, parami, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i bezrobotnymi. W ludziach niepoprawnie szuka dobra i piękna; na co dzień: Żona i Mama dwójki małych rozrabiaków. 

Wierzę, że każdy człowiek jest dobry. 
Jeśli ktoś rani, to znaczy że cierpi. .
Jeśli ktoś  cierpi, to znaczy, że ktoś go zranił...

Wierzę, że każde życie ma sens nawet to niesprawiedliwe...w cierpieniu...
Wierzę w sens naszej pracy.
I dlatego tu jestem...


banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski
banner polski banner polski